Skoči na glavno vsebino
 

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Omogočajo učinkovito poglabljanje in širitev znanja v 7., 8. in 9. razredu.
Učenke in učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njihovi starši. Predmete lahko izbirajo ne glede na sklop (naravoslovno-tehnični, družboslovno-humanistični).
Učenke in učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. O oprostitvi odloči ravnateljica za vsako šolsko leto posebej, starši pa morajo šoli posredovati pisno vlogo ter potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.
V šolskem letu 2022/2023 se glede na interes učencev izvajajo naslednji izbirni predmeti:

Predmet Št. skupin Razred
filmska vzgoja I 1 7.
filmska vzgoja II 1 8.
filmska vzgoja III 1 9.
kmetijska dela 1 7.
kmetijsko gospodarstvo 1 9.
izbrani šport: nogomet 2 8., 9.
šport za sprostitev 2 8., 9.
šport za zdravje 2 7.
urejanje besedil 1 7.
multimedija 1 8. in 9.
računalniška omrežja 1 9.
ples 1 7., 8., 9.
likovno snovanje III 1 9.
televizija 1 9.
sodobna priprava hrane 1 7.

Vsi predmeti se izvajajo po eno uro na teden.

(Skupno 767 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost