Skoči na glavno vsebino

Vzgojno delovanje

VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE

Okvir vzgojnega delovanja šole predstavljajo splošne civilizacijske norme, njegovo bistvo pa množica najrazličnejših odnosov med vsemi, ki smo vpleteni v življenje in delo na šoli. Le-ti se razlikujejo od šole do šole in ji dajejo poseben pečat.
Z vzgojnim načrtom si bomo prizadevali za uresničevanje svoje vizije: »Spoštovati drug drugega, odgovorno ravnati, širiti znanje in skupaj loviti sanje.« Dokument vključuje še naslednja področja: vrednote, vzgojna načela, vzgojne dejavnosti, sodelovanje s starši ter vzgojne postopke in ukrepe.
Od šolskega leta 2016/2017 so v veljavi dopolnjena pravila šolskega reda, ki urejajo naslednje vsebine:

–          pravila obnašanja in ravnanja,

–          opravičevanje odsotnosti,

–          vzgojni ukrepi ob kršitvah pravil,

–          organiziranost učencev,

–          načini zagotavljanja varnosti,

–          zagotavljanje zdravstvenega varstva.

Učence bomo še naprej navajali na dosledno spoštovanje in upoštevanje vsega dogovorjenega v vzgojnem načrtu in pravilih šolskega reda.
Kadar ukrepi, določeni z vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda ne bodo dosegli svojega namena in bo učenec še naprej kršil dogovorjena pravila, mu bo šola lahko izrekla vzgojni opomin po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS 87/2011). Za vsak izrečen ukrep pripravi šola za učenca individualiziran vzgojni načrt.
Omenjena dokumenta (Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda) sta objavljena na spodnjih povezavah.
Vzgojni načrt

Pravila šolskega reda

Related Images:

(Skupno 226 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost