Skoči na glavno vsebino

Zgodovina šole

Osnovna šola Dragotina Ketteja leži v osrednjem delu mesta Ilirska Bistrica, v Trnovem, kot ga imenujemo domačini. Obdana je z lepim parkom, ki otrokom omogoča neposredni stik z naravo.
Sedanja šola nadaljuje bogato in uspešno tradicijo nekdanje Ljudske šole v Trnovem, ustanovljene leta 1814. To je bila prva šola na območju naše občine. Prvi učitelj, ki je pričel s poukom v tedanji enorazrednici 3. novembra 1814, je bil Josip Slavič. Pouk je potekal v privatni hiši (danes Jurčičeva ulica št. 2). Nasproti te hiše je bila na pobudo nadučitelja Frana Gerbiča leta 1866 zgrajena in odprta prva šolska stavba, ki je omogočala pouk v štirih razredih.
Z ustanovitvijo samostana Ubogih šolskih sester de Notre Dame leta 1888, v katerem so zgradili šolske prostore, so redovnice postopoma prevzele šolanje deklet. Šola je postala javno priznana popolna osnovna šola z internatom, gospodinjsko šolo in enoletnim tečajem.
Hud pretres je šola doživela z italijansko okupacijo, ko se je moral slovenski jezik na silo umakniti tujemu jeziku. Šele po dveh desetletjih (1943) se je materinščina vrnila v učilnice. Pomemben delež pri tem so imele šolske sestre in primorski partizanski učitelji. S koncem vojne je šola zaživela novo življenje. Najprej je osnovna šola vključevala le prve štiri razrede, štirje višji pa so bili povezani v nižjo gimnazijo. S šolsko reformo v letu 1958 je naša šola postala popolna osemletna šola s 1063 učenci in s šestimi podružničnimi šolami v Harijah, na Premu, na Ostrožnem Brdu, v Vrbovem, na Dolnjem Zemonu in na Velikem Brdu.
Prostorska stiska je kmalu narekovala gradnjo nove šolske stavbe, ki je bila zgrajena z velikimi napori in prispevki vseh občanov. Svečano je bila predana svojemu namenu 15. septembra 1963. Poimenovali smo jo po domačem pesniku, velikanu slovenske moderne, Dragotinu Ketteju. Nove učilnice in kabineti so omogočili sodoben pouk. Med leti 1970 in 1978 so bile postopoma ukinjene vse podružnične šole.
V osemdesetih letih se je začela postopna gradnja druge osnovne šole v mestu. Leta 1992 je bila opravljena dokončna razmejitev šolskega okoliša na dve samostojni osnovni šoli:

  • OŠ Dragotina Ketteja
  • OŠ Antona Žnideršiča

Vedoželjni bodo izvedeli še veliko zanimivega o šolstvu na Bistriškem, če bodo prebrali knjižici:

  • 180 let osnovnega šolstva v Ilirski Bistrici (1994), avtorja Dimitrija Grlja
  • 50 let ponovne slovenske šole na Primorskem (1996), avtorja Ivka Spetiča.

 

Related Images:

(Skupno 685 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost