Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Omogočajo učinkovito poglabljanje in širitev znanja v 7., 8. in 9. razredu.
Učenke in učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njihovi starši. Predmete lahko izbirajo ne glede na sklop (naravoslovno-tehnični, družboslovno-humanistični).
Učenke in učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. O oprostitvi odloči ravnateljica za vsako šolsko leto posebej, starši pa morajo šoli posredovati pisno vlogo ter potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.
V šolskem letu 2021/2022 se glede na interes učencev izvajajo naslednji izbirni predmeti:

Predmet Št. skupin Razred
glasbeni projekt 1 9.
likovno snovanje I 1 7.
likovno snovanje II 1 8.
likovno snovanje III 1 9.
kmetijska dela 1 7., 8.
kmetijsko gospodarstvo 1 9.
izbrani šport: odbojka 3 8., 9.
šport za sprostitev 1 7., 8., 9.
šport za zdravje 1 7., 8.
urejanje besedil 1 7.
multimedija 1 7. in 8.
računalniška omrežja 1 9.
obdelava gradiv – les 1 7., 8., 9.
radio 1 8.
filmska vzgoja 1 7.
televizija 1 9.
sodobna priprava hrane 1 7., 8., 9.

Vsi predmeti se izvajajo po eno uro na teden.

(Skupno 561 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost