Skoči na glavno vsebino

Organi šole

USTANOVITELJ ŠOLE
Ustanovitelj OŠ Dragotina Ketteja je Občina Ilirska Bistrica.

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Šolo upravljata ravnateljica, Aleksandra Vadnjal in svet šole.
Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:

  • trije predstavniki ustanoviteljice: Karmen Frank, Anita Gržina, Sonja Koren Čeligoj
  • trije predstavniki staršev: Klara Gardelin, Marko Truzzardi, Karmen Žagar
  • pet predstavnikov šole: Eva Avsec, Polona Benigar, Anja Frank, Damjana Kinkela, Mateja Šepić

Predsednica sveta šole je Damjana Kinkela.

Strokovni organi šole
Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor: sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole;
  • oddelčni učiteljski zbor: sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku;
  • razredniki: vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizirajo vzgojne in učne rezultate oddelka ter drugo;
  • strokovni aktivi: sestavljajo jih učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij.

ORGANIZIRANOST UČENCEV
Temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka je oddelčna skupnost. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti prek svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament, v katerem so učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.
Mentorica skupnosti učencev šole je Tanja Vičič. Predloge, pobude in mnenja učencev vsaj enkrat letno obravnava tudi učiteljski zbor.

ŠOLSKI OKOLIŠ
V šolski okoliš spadajo vasi Brce, Čelje, Dobropolje, Dolnja Bitnja, Gornja Bitnja, Harije, Janeževo Brdo, Ratečevo Brdo, Prem, Kilovče, Mereče, Podstenje, Podstenjšek, Ostrožno Brdo, Rečica, Smrje, Tominje, Zajelšje, Zarečica, Zarečje in ulice mesta Ilirska Bistrica, ki spadajo v katastrsko občino Trnovo.
V šolo se lahko po dogovoru vpišejo tudi učenci izven določenega okoliša.

 

Related Images:

(Skupno 1.709 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost