Skoči na glavno vsebino

Stiki s šolo

Šola se s starši povezuje, da bi dosegli skladnejše delovanje na vzgojnoizobraževalnem področju. Povezovanje s starši je nujno tako pri spremljanju dela in napredka učencev kot tudi pri oblikovanju življenja in dela na ravni ustanove. Zato bomo starše še naprej vključevali v vzgojno delo na šoli, soodločali bodo o dodatnem programu šole, s svojimi izkušnjami in predlogi bodo pripomogli k sooblikovanju življenja na šoli. Do nekaterih informacij o svojem otroku lahko starši dostopajo prek aplikacije eAsistent za starše (tj. paket, ki določa količino dostopnih informacij in ga starši izberejo sami), več informacij pa pridobijo na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Učencem in staršem svetujemo, da se o morebitnih težavah najprej posvetujejo z razrednikom ali učiteljem, šele kasneje naj se obrnejo na šolsko svetovalno službo ali ravnateljico.
Za izredne obiske pri učiteljih, ravnateljici ali svetovalni delavki priporočamo najavo in dogovor po telefonu ali po elektronski pošti. Upoštevanje dogovorjenih terminov preprečuje motenje in oviranje rednega šolskega dela.

Govorilne ure

Namen govorilnih ur je, da starši sproti sledijo napredku in uspehu svojega otroka. Govorilne ure se izvajajo v živo ali na daljavo preko orodja Zoom. POPOLDANSKE govorilne ure so skupne govorilne ure, kjer so prisotni vsi učitelji šole. Potekajo enkrat mesečno – vsak drugi delovni torek v mesecu od 17.00 do 18.00 ure (razpored je v spodnji tabeli). V septembru bodo popoldanske govorilne ure takoj po roditeljskih sestankih, v juniju pa samo v dopoldanskem času.

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
 – 13. 2. 2024
 10. 10. 2023 12. 3. 2024
 14. 11. 2023 9. 4. 2024
 12. 12. 2023 14. 5. 2024
 9. 1. 2024 –

Popoldanske govorilne ure potekajo po predhodni prijavi preko izpolnjenega obrazca, ki ga staršem po elektronski pošti posreduje šola. Dopoldanske govorilne ure se izvajajo po predhodnem dogovoru s posameznim učiteljem. Učitelje lahko kontaktirate preko elektronske pošte.

El. naslovi strokovnih delavcev šole

Roditeljski sestanki

V šolskem letu 2023/2024 bodo  v vseh razredih izvedeni najmanj tri roditeljski sestanki.

1. roditeljski sestanek
 1. razred avgust 2023
 2. – 9. razred september 2023

Ostali roditeljski sestanki – po dogovoru.

Predavanja za starše

Za starše naših učencev bo organiziranih nekaj predavanj v sklopu roditeljskih sestankov ali samostojno. Vsebine predavanj bodo obsegale zdravstveno, učno in vzgojno tematiko osnovnošolske populacije. Poseben poudarek bomo namenili ozaveščanju odgovornega vedenja učencev v spletnih komunikacijah in preventivi na področju spletnega nasilja ter spletnih zlorab. Predavali bodo šolski strokovni delavci in zunanji strokovnjaki. Datumi predavanj bodo objavljeni sproti oz. po dogovoru z izvajalci.

Related Images:

(Skupno 3.829 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost