Skoči na glavno vsebino
 

Vzgojno delovanje

VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE

Okvir vzgojnega delovanja šole predstavljajo splošne civilizacijske norme, njegovo bistvo pa množica najrazličnejših odnosov med vsemi, ki smo vpleteni v življenje in delo na šoli. Le-ti se razlikujejo od šole do šole in ji dajejo poseben pečat.
Z vzgojnim načrtom si bomo prizadevali za uresničevanje svoje vizije: »Spoštovati drug drugega, odgovorno ravnati, širiti znanje in skupaj loviti sanje.« Dokument vključuje še naslednja področja: vrednote, vzgojna načela, vzgojne dejavnosti, sodelovanje s starši ter vzgojne postopke in ukrepe.
Od šolskega leta 2016/2017 so v veljavi dopolnjena pravila šolskega reda, ki urejajo naslednje vsebine:

–          pravila obnašanja in ravnanja,

–          opravičevanje odsotnosti,

–          vzgojni ukrepi ob kršitvah pravil,

–          organiziranost učencev,

–          načini zagotavljanja varnosti,

–          zagotavljanje zdravstvenega varstva.

Učence bomo še naprej navajali na dosledno spoštovanje in upoštevanje vsega dogovorjenega v vzgojnem načrtu in pravilih šolskega reda.
Kadar ukrepi, določeni z vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda ne bodo dosegli svojega namena in bo učenec še naprej kršil dogovorjena pravila, mu bo šola lahko izrekla vzgojni opomin po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS 87/2011). Za vsak izrečen ukrep pripravi šola za učenca individualiziran vzgojni načrt.
Omenjena dokumenta (Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda) sta objavljena na spodnjih povezavah.
Vzgojni načrt

Pravila šolskega reda

(Skupno 220 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost